pl en de bg ro

 
SPRZEDAŻ | WYNAJEM |
DORADZTWO | REMONTY
Szybki kontakt: 0048 509 393 552
0048 509 393 556
 

BEZPIECZEŃSTWO         

 

WAS 

 

PROJEKTUJEMY DLA 

KOMORA ŚRUTOWNICZA

Komora śrutownicza KS 12 x 6,2 x 3,5 w oparciu o system recyrkulacji ścierniwa sks-1k-1OP/200 oraz Odpylacz komorowy OK-24 000. Komora śrutownicza została zaprojektowana i jest przeznaczona do czyszczenia stalowych konstrukcji oraz innych elementów, które ze względu na swoje gabaryty mogą być umieszczone w komorze. Czyszczenie ze starej farby, z produktów korozji, zendry itp. realizowane jest metodą strumieniowo-ciśnieniową w obiegu otwartym. W śrutowni mogą być czyszczone różnorodne elementy do klasy Sa2 1/2-3 wg ISO 8504-1.

Załadunek czyszczonych elementów od/z komory odbywa się ręcznie z wykorzystaniem wózka jezdniowego. Wyposażenie robocze komory przygotowane jest do czyszczenia śrutem staliwnym. Ścierniwo użyte w procesie czyszczenia przemieszczane jest w układzie kubełkowym transportu pionowego. Komora wyposażona jest również w układ wentylacyjno-odpylający, który zapewnia wystarczającą przejrzystość powietrza w przestrzeni roboczej.