pl en de bg ro

 
SPRZEDAŻ | WYNAJEM |
DORADZTWO | REMONTY
Szybki kontakt: 0048 509 393 552
0048 509 393 556
 

BEZPIECZEŃSTWO         

 

WAS 

 

PROJEKTUJEMY DLA 

Nagroda specjalna za najlepszą rozprawę doktorską w 2021 roku

nagroda
Podczas międzynarodowej XXX konferencji Naukowo-Technicznej, która odbyła się w Międzyzdrojach wręczono prezesowi naszej firmy dr. Inż. Markowi Koprasowi nagrodę specjalną za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny badań podłożą gruntowego metodami in situ w roku 2021.

Nagrodę sprecjalną przyznał Polski Komitet Geotechniki. Jest to stowarzyszenie inżynierów geotechników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, zatrudnionych w instytucjach naukowo-badawczych jak również w przedsiębiorstwach projektowo-wykonawczych. PKG stanowi integralną część Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej.